Chinese For Christ Church | 證道錄音-1997
16378
page-template-default,page,page-id-16378,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

證道錄音-1997


  • 1997-12-28 主啊你是世代的居所

   焦源濂牧師

  • 1997-12-14 一無所缺的秘訣

   焦源濂牧師

  • 1997-11-02 一同有份
   啟1:9
   焦源濂牧師
  • 1997-10-05 有福的人(八)

   焦源濂牧師

  • 1997-09-14 有福的人(七)

   焦源濂牧師

  • 1997-07-26 不虛此行

   焦源濂牧師

  • 1997-07-06 有福的人(五)

   焦源濂牧師

  • 1997-06-15 亞伯拉罕,以撒,雅各的神

   焦源濂牧師

  • 1997-06-10 有福的人(四)

   焦源濂牧師

  • 1997-05-20 有福的人(六)

   焦源濂牧師

  • 1997-05-11 一位偉大的母親

   焦源濂牧師

  • 1997-03-16 有福的人(三)

   焦源濂牧師

  • 1997-02-16 不傳福音有禍了

   焦源濂牧師

  • 1997-02-02 有福的人(1)

   焦源濂牧師

  • 1997-01-05 在他里面生根建造

   焦源濂牧師